Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Πίνακα Στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας

by maria

Λήψη Απόφασης για: ««Έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Πίνακα Στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας Οικ. Έτος 2020».

Προβολή αρχείου