Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου

by maria

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι στις 24/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. θα διενεργηθεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας που βρίσκονται στην οδό Ψαρών 2, για την εκμίσθωση του κτιρίου εμβαδού 113,40 τ.μ., και του περιβάλλοντα χώρου του, εμβαδού 406,00 τ.μ. που βρίσκονται εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου και απεικονίζονται στο σκαρίφημα που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και του Π.Δ. 715/79.

Δείτε ολόκληρη την διακήρυξη εδώ.