Σε φάση ωρίμανσης, έργα για νομιμοποίηση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στο Αίγιο

by user user

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ωρίμανσης των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο φιλόδοξο πρόγραμμα για τη νομιμοποίηση και την ουσιαστική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στο Αίγιο, μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, η υπογραφή της σύμβασης των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης στην εταιρεία OPTIMUM VALUE Α.Ε. η οποία θα αναλάβει να συντάξει το φάκελο του έργου, να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες διαβούλευσης ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική στόχευση των έργων, η ανταποδοτικότητά τους, η πληρότητα των μελετών που θα ανατεθούν και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε επικαιροποιήσεων/τροποποιήσεων απαιτηθούν στη διάρκεια της εκπόνησης και των αδειοδοτήσεων, έως το τελικό βήμα που είναι η διαδικασία δημοπράτησης αυτών μέσα από διαγωνιστική διαδικασία.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις ωριμάνσεις στο λιμάνι του Αιγίου, είναι 305.421,61€ χρηματοδότηση «Φιλόδημος ΙΙ» και αφορά σε μια σειρά έργων, συγκεκριμένα:

-Τον επαναπροσδιορισμό της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα και την προώθηση του φακέλου για την νομιμοποίηση του, που αποτελεί προαπαιτούμενο οποιουδήποτε έργου εντός της ΧΖΛ.
-Την εκπόνηση MASTER PLAN μέσα από το οποίο θα επαναπροσδιοριστούν οι ζώνες χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα ενταχθεί λειτουργικά η ζώνη της κρουαζιέρας, θα σχεδιαστεί και θα αδειοδοτηθεί η δόμηση εντός της Χερσαίας Ζώνης και θα σχεδιαστούν τα βήματα ανάπτυξης που έχει ανάγκη η περιοχή μας.
-Την διασφάλιση οριστικών μελετών σε έργα κρηπίδωσης και ευρείας επισκευής των καταστρωμάτων του λιμένα, ανάπλασης του προβόλου (Φάρος) που βρίσκεται σε ουσιαστική αποδόμηση και άλλων μικρότερων έργων σύμφωνα με την διαβούλευση.
-Την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε όλο το μήκος της Χερσαίας Ζώνης.
-Την απόκτηση όλων των αναγκαίων πιστοποιήσεων λειτουργίας (ISO)
-Την αποκατάσταση των λειτουργιών με αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού πρόσδεσης στα κρηπιδώματα, ανάλογα με τις χρήσης που θα υποδείξει το MASTER PLANτου λιμένα.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κ. Βασίλης Χριστόπουλος, αναφέρει: “Μέσα από την επίτευξη της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, την οποία πάντα επιζητούσαν και οι προηγούμενες διοικήσεις του ΔΛΤΑ, στοχεύουμε αφενός μεν στη λειτουργική αποκατάσταση, αφετέρου δε στην προσαρμογή των λιμενικών προϊόντων στις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες του τόπου μας αλλά και στην δημιουργία μιας παρακαταθήκης μελετών, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Ειδικά όσον αφορά στην εκπόνηση του MASTER PLAN, όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της συγκεκριμένης μελέτης, αφού πλέον θα σχεδιαστεί και θα αδειοδοτηθεί η δόμηση εντός της Χερσαίας Ζώνης και θα σχεδιαστούν τα βήματα ανάπτυξης νέων λιμενικών προϊόντων που έχει ανάγκη η περιοχή μας”.