Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι στις 24/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. θα διενεργηθεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας που βρίσκονται στην οδό Ψαρών 2, για την εκμίσθωση του κτιρίου εμβαδού 113,40 τ.μ., και του περιβάλλοντα χώρου του, εμβαδού 406,00 τ.μ. που βρίσκονται εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου και απεικονίζονται στο σκαρίφημα που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και του Π.Δ. 715/79.

Δείτε ολόκληρη την διακήρυξη εδώ.

Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας ανακοινώνει την έναρξη νέων συνεργασιών με ναυτιλιακές εταιρείες/πράκτορες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών σε Ελλάδα