Λειτουργεί ξανά φέτος η εμποροπανήγυρη στη γιορτή της Παναγίας Τρυπητής – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Μετά από τρία χρόνια, πραγματοποιείται ξανά φέτος η διενέργεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Παναγίας Τρυπητής, από την Τετάρτη 19 έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αιγίου και επί της οδού Ψαρών, σύμφωνα με το έθιμο.

Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 3 του Ν.2323/95 και τη σχετική απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι έμποροι που είναι εγγεγραμμένοι στον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα και όσοι κατέχουν σε ισχύ άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Άρθρο 2 του Ν. 3377/2005).

Κατά τη διάρκεια της πανήγυρης, η οδός Ψαρών θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα, από την αρχή της, στον εμπορικό λιμένα μέχρι και την οδό Μενελάου, με ευθύνη του Γ΄ Λ/Τ Αιγίου.

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη θα εκτείνεται σε μήκος δρόμου περίπου 300 μ. επί της οδού Ψαρών και οι πάγκοι θα τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά του δρόμου. Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα αλλά και η ομαλή κυκλοφορία των προσκυνητών στην οδό Ψαρών ενόψει του τριήμερου εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής, θα μεταφερθεί η πιάτσα ταξί από τον οριοθετημένο χώρο της για τις τρεις ημέρες της εμποροπανήγυρης, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Λιμενική Αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εμποροπανήγυρη υπάρχουν στην παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 05-23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ OΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΉΓΥΡΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Η αίτηση συμμετοχής

AITHΣΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2023