12 Βρύσες

Οι δώδεκα βρύσες, χαρακτηριστικό σημείο της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, ανήκουν στον επίσημο κατάλογο των «Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης» και αποτελούν πόλο έλξης τουριστών.