Πλάτανος Παυσανία

Στην παραλιακή ζώνη ο ιστορικός Πλάτανος, βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Είναι γνωστός και ως Πλάτανος του Παυσανία λόγω της αναφοράς του διάσημου αρχαιολόγου και ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών, του αρχαίου περιηγητή Σλήμαν.

Κατά τον Σλήμαν, ο οποίος τον μνημονεύει στο βιβλίο του “Πελοπόννησος και Τροία”, αξιολογεί πως η ηλικία του φθάνει λίγο πιο πριν από το 1450 π.Χ. Οι επιστήμονες, πάντως, υπολογίζουν ότι η ηλικία του είναι περίπου 600 χρόνια. Πλάτανος του Παυσανία, καθώς και οι 12 βρύσες, ανήκουν στον επίσημο κατάλογο των «Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης.